top of page

Odstranění nadzemních objektů z bodového mračna v programu Carlson Precision 3D

Každý kdo pracuje s mračny bodů chce ze získat co nejlepší výsledek.

Při práci s mračny bodů se setkáváme s celou řadou úkolů a dotazů od zákazníků, jak si poradit s odstraňováním nadzemních objektů i ve složitějším terénu. Zde uvádíme ukázku použití software Carlson Precision 3D Topo při odstranění nadzemních objektů i v ne příliš kvalitním bodovém mračnu.

Důležitým atributem přípravy bodových mračen je odstranění nadzemních objektů, které brání vytváření modelů povrchu terénu.

Pomocí programu Carlson Precision 3D Topo 2020 jeho funkcím ve verzi 2020 pro odstranění nadzemních objektů se podařilo odstranit vegetaci i na komplikovaných partiích jako jsou svahy.

Pro získání odpovídajících výsledků je nutná určitá zkušenost. Parametry pro odstranění nadzemních objektů byly v P3D nastavovány postupně, tak aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku. 

Každé mračno bodů má jiná specifika pro odstraňování nadzemních objektů, proto je dobré si pamatovat, že i nastavené parametry, které byly vyhovující u jednoho mračna nemusí správně fungovat u mračna dalšího.

point_cloud.jpg
Bodové mračno před odstraněním nadzemních objektů
after.JPG
Vytvořený model povrchu
bottom of page