Carlson Layout řešení pro Android

Odkaz k registraci na webinář
Carlson Layout řešení pro Android