top of page

3D mapování podzemních prostorů: od skenování po finální produkt

Mapování podzemních prostor pomocí 3D skenování (statického a mobilního). Ukážeme si jak jednoduše lze skenovat a následně jak udělat požadovaný výstup a to například 3D model, objem, profily a řezy atd. Když se ví jak na to, nic není nemožné a obtížné. My to víme :) Budeme si hrát se skenery GeoSLAM a FARO a zpracovávat v softwarech GeoSLAM HUB a Carlson Point Cloud od společnosti Carlson Software, Inc., kde vytvoříme prostorový model podzemí s jeho následnou editací, výpočtem objemů, vytvářením profilů a příčných řezů a bude zodpovězena problematika, jak vytvořená data využít v dalších profesích a návazných softwarových aplikacích.

3D mapování podzemních prostorů: od skenování po finální produkt
bottom of page