top of page

Carlson Geology

Modelování geologických poměrů

Časová náročnost - 2 dny

 

Školení je zaměřeno na seznámení se základními i pokročilými funkcemi Carlson GEOLOGY.

 • Vytvoření povrchu terénu

  • Práce s body

  • Vytvoření povrchu terénu

 • Práce s geologickými vrty

  • Načtení geologických vrtů

  • Editace vrtů

  • Grafická interpretace vrtů ve 2D a 3D

  • Různé způsoby reportů vrtů

  • Práce s vrty uloženými v SQL databázi

 • Vytváření geologických vrstev, geostatistické metody

  • Geostatistické metody, semivariogramy

  • Vytváření poruch a další editace geologického modelu

 • Blokový geologický model

 • Speciální operace s gridy – využití editoru Grid File Utilities

 • Výstupy – geologické profily, blokdiagramy, izolinie, výpočet objemů - zásob

bottom of page