top of page

Editor křivky v Carlson Software

ditor křivky v programu Carlson je dostupná v Carlson Civil, Construction a Takeoff. Nalezneme ho v Carlson Civil v roletovém menu 3D data v Carlson Construction v menu Přiřadit výšky.

A k čemu nám slouží? Pomocí editoru křivky, můžeme například upravovat 3D křivky, editovat jednotlivé výšky vrcholů, přidávat vrcholy, vybírat výšky z povrchu, odsazovat vrcholy, posouvat vrcholy, 2D křivce přidat výšky vrcholů nebo si případně vytvořit protokol.


Mám-li vymodelovaný povrch terénu a potřebuji si zde vložit křivku, která je obvodem například stavby, můžu si vytvořit obvod buď 2D křivkou nebo obdélníkem o známých délkách stran a následně jejím vrcholům přiřadit výšku. Výška lze odečíst z vymodelovaného povrchu terénu, nebo zadat ručně.

Potřebujeme-li změnit výšku některého z rohových bodů stačí daný vrchol vybrat a v editoru křivek změnit výšku. Přidání dalšího vrcholu je v tomto editoru možné pomocí funkce Vytvořit uzel anebo Přidat vrchol na průsečík. Přidání vrcholu na průsečík je velmi snadné. Mohu si přes obdélník vytvořit křivku a zvolením funkce Přidat vrchol na průsečík vyberu danou křivku a hned se vloží nové vrcholy s výškou.


Editovat vrcholy můžeme buď kliknutím na daný vrchol v tabulce editoru křivky a zvolením funkce Posunout vybrané uzly anebo v roletovém menu, které se rozbalí kliknutím pravým tlačítkem myši na Přesunout vybrané. Vrchol je možné také vybrat kliknutím na vrchol ve výkrese.

Někdy potřebujeme dané vrcholy nebo křivku odsadit. V Carlson software existuje pro odsazení křivek i samostatná funkce, která může křivku odsadit, jak vodorovně, tak i svisle. Používáme-li editor křivky, zajímá nás funkce odsazení jednotlivých vrcholů. Opět jednoduchá funkce, u které stačí vybrat vrchol, možnost Odsazení a jednotlivé vrcholy se mohou odsadit postupně.


21 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page