top of page

Souřadnice bodů z entit

Někteří z nás často řeší v praxi otázku, jak co nejlépe předat geodetovi data nebo, jak si jako geodet data mohu připravit v Carlson Software v případě, že je hotový projekt a potřebuji z liniových prvků nebo jakýkoliv entit získat seznam souřadnic.

Souřadnice v Carlson Software můžeme získat dvěma způsoby. Samozřejmě záleží na tom, zda pracuji v Carlson Survey a nebo Civil.

V Carlson Survey v záložce COGO se nachází spoustu užitečných funkcí, ale nyní nás zajímá funkce Vytvořit body z entit.


Tento příkaz vytvoří body Carlson na vybraných entitách. Body jsou uloženy do souboru souřadnic (.CRD) a zároveň se vykreslí i na obrazovce. U oblouků a křivek se body vytvářejí v bodech poloměru oblouků i v začátku a konci oblouku.

V dialogovém okně si mohu nastavit styl vykreslovaných bodů, hladinu, nastavit číslovaní bodů buď výběrem nebo si mohu nechat vykreslit body zleva do prava, nebo shora dolů.


Po výběru základních nastavení a potvrzení OK se zobrazí druhé dialogové okno. V tomto dialogovém okně nastavíme, na jakých entitách požadujeme vykreslení bodů a vytvoření seznamu souřadnic (souboru souřadnic).

Je-li zaškrtnuto políčko Vyhnout se duplikátům s již existujícími body, tak nám tato funkce nevytvoří body, jestliže již v aktuálním souboru souřadnic (.CRD) existuje bod se stejnými souřadnicemi.

Možnost Kreslit nové body vytvoří ve výkresu entity bodů. Jinak se nové body uloží pouze do souboru souřadnic. Po tomto nastavení stačí už jen pojmenovat soubor souřadnic(.CRD) a vybrat entity ve výkrese.


Jako poslední krok zbývá provést export souřadní do souboru .TXT. V záložce Body nalezneme funkci Exportovat soubor TEXT/ASCII a v dialogovém okně už stačí zvolit formát, oddělovač jednotlivých souřadnic, počet desetinných míst a způsob výběru souřadnic. To například znamená, že si mohu ve výkrese vybrat určitou část, ze které provedu export v případě, že nechci exportovat všechny body. Pak už jen stačí potvrdit a uložit výsledný texťák a máme hotovo.


Další možností, jak si vyexportovat souřadnice entit je použít v roletě Soubor funkci export Soubor křivky. Tahle funkce exportu souřadnic funguje pouze na křivky, když to v předešlém případě jsme měli možnost si vybrat z různých entit vložených ve výkrese (text, kruh, blok, křivka, úsečka atd.). Při výběru exportu křivky, je potřeba vybrat správný formát.


Formát souboru křivky [<Carlson>/DTM/Idan/Kof/Microstation/MOSS/Peabody/Topcon]?


Když vybereme formát Microstation, nabídne nám možnost exportu křivky do formátu TXT. Což může být pro další práci dostačující, že získáme souřadnice vrcholů křivky v TXT. Po výběru formátů si už jen stačí nazvat soubor pro uložení a ve výkrese vybrat, jakou křivku chci exportovat a nebo všechny. V předešlém příkladě jsme měli na výběr, zda chceme vložit body do výkresů anebo ne. U této funkce na výběr nedostaneme. Vše bude uloženo jen v texťáku. V případě, že bychom si chtěli nechat vykreslit vyexportované body do výkresu, budeme postupovat, pomocí funkce importu bodů do výkresu.


Tato funkce exportu křivky je dostupná jak v software Civil, tak Survey.104 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page