top of page

Carlson Geology je určena odborníkům z řad geologů, báňských specialistů a všem dalším uživatelům programových systémů Autodesk (zejména AutoCAD Civil 3D a AutoCAD Map 3D), kteří pracují s daty popisující povrch terénu a uložení a složení geologických vrstev. Disponuje nástroji pro modelování geologických vrstev (geologického modelu) z údajů uložených ve vrtech s možností zadání geologických poruch a jejich následnou interpretací v nejrůznějších podobách s následnými výpočty objemů zásob.

Carlson Geology

1,00 KčCena
    bottom of page