MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Specializovaná školení

 

Pro širokou obec inženýrů, projektantů a pracovníků s CAD systémy obecně pravidelně pořádáme odborné semináře na široké spektrum témat. Soustředíme se zejména na produkty Autodesku a jejich nadstavby, avšak nezapomínáme ani na specializovaný software, který nabídka Autodesku nepokrývá.

 

Místa školení :

 

DATA System s.r.o. DATA System s.r.o. GEO DATA s.r.o.
Dr. Vrbenského 2874/1 Zelený pruh 1560/99 Svatopluka Čecha 1001
415 01 Teplice 140 02 Praha 4 356 01 Sokolov
Czech Republic Czech Republic Czech Republic

Termíny :

 

22.-23.1.2018 AutoCAD Civil 3D 2017: Základní školení PROGRAM
29.-30.1.2018 Atlas DMT: Základní školení PROGRAM
5.-6.2.2018 Carlson Civil 2017: Kompletní školení PROGRAM
12.-13.2.2018 AutoCAD Civil 3D 2017: Komunikace - základ PROGRAM
21.2.2018 InfraWorks 360: Základní školení PROGRAM
26.-27.2.2018 AutoCAD LT 2018: Základní školení PROGRAM
5.-6.3.2018 AutoCAD Civil 3D 2018: Komunikace - pokročilé PROGRAM
12.-13.3.2018 Carlson Hydrology 2017: Kompletní školení PROGRAM
21.-22.3.2018 AutoCAD LT 2018: Základní školení PROGRAM
26.-27.3.2018 AutoCAD Civil 3D 2018: Úpravy vodních toků PROGRAM
4.4.2018 Carlson GeoTech: Kompletní školení PROGRAM
9.-10.4.2018 AutoCAD Civil 3D 2018: Projektování ploch a zemních těles PROGRAM
16.4.2018 InfraWorks 360: Základní školení PROGRAM
23.-24.4.2018 AutoCAD Civil 3D 2018: Povrchy PROGRAM
30.4.-1.5.2018 AutoCAD Civil 3D 2018: Uživatelské úpravy PROGRAM

 

 

Školení u zákazníka

Tento typ školení má základy stejné jako odborné semináře, které pořádáme pravidelně. Je však více "šité na míru" konkrétní společnosti a hlavně potřebám jejich pracovníků - obvykle si náš aplikační inženýr vyžádá praktická data coby výstupy každodenní práce a na jejich základě zpracuje individuální učební podklady.

Díky tomu má tento typ školení o něco vyšší účinnost, protože se pracovníci vzdělávají na svém pracovišti, na své pracovní stanici (zároveň provedeme její optimální konfiguraci) a na svých datech, se kterými se běžně setkávají.

 

Příklad z praxe:

Dvoudenní individuální školení do specifické problematiky projektování v systému AutoCAD Civil 3D se zaměřením na práci v lomovém provozu.

Program:

  • Základní orientace v programovém systému AutoCAD Civil 3D
  • Načtení geodetického zaměření do AutoCAD Civil 3D
  • Ukázka možností práce s vrty a jejich interpretace
  • Modelování báňských postupů
  • Práce s informacemi o vlastnických vztazích, ochranných pásmech a IS v prostředí AutoCAD Civil 3D
  • Výpočet objemů těžby a skládek
  • Modelování zemních a výsypkových těles

Školení bude provedeno na reálných datech z prostředí lomového provozu.

 

Obvyklá cena za tento typ školení je 10 000 Kč bez DPH na den (nezávisle na software) + cestovní náklady.

 

Online školení

Je nejmodernější formou odborného vzdělávání, kterou může naše společnost nabídnout.

Online školení těží z výhod mobility (představované především moderními mobilními učebnami - sestavenými z výkonných notebooků) a nižších nákladů (není nutná doprava lektora ke školeným nebo naopak). Díky moderním technologiím, umožňujícím prezentovat plynule na dálku v reálném čase, se stává z online školení velice efektivní nástroj, který je možné nasadit bez předchozí přípravy.

Obvyklá cena tohoto školení je 1 000-2 000 Kč bez DPH za sezení (obvykle dopoledne - 3 hodiny).