top of page

Program on-line školení

Carlson Point Cloud

1.den (2 hodiny)

Seznámení s prostředím Carlson Point Cloud

 • Nastavení 

 • Pracovní prostředí

Základní funkce a operace v Carlson Point Cloud

 • Načtení bodového mračna

 • Čištění a odstranění nadzemních objektů – postupy

 • Redukce bodového mračna

 • Příprava bodového mračna pro další operace

Práce s mračny bodů část 1

 • Vkládání bodů do mračna bodů/úchopy 

 • Field book při vkládání bodů

 • Práce s křivkou v mračně bodů

2.den (2 hodiny)

Práce s mračnem bodů část 2.

 • Vytváření prostorových objektů z mračen bodů

 • Vytváření trojúhelníkových (TIN) a gridových povrchů

 • Vytvoření vrstevnic, profilů, řezů

 • Výpočet objemů

 • Export/Import křivek, bodů do Carlson Civil

 • Export mračna bodů do formátu .las, .txt

hrany.jpg
bottom of page