top of page
V této chvíli nejsou žádné plánované události

Programy jednotlivých webinářů naleznete v události, ale i zde na stránce níže.

V případě Vašeho  zájmu o webinář nás neváhejte kontaktovat.

Jestliže se Vám termín webináře nehodí lze ho jednoduše domluvit prostřednictvím telefonátu, nebo emailu.

Webinář představuje plnohodnotný seminář, tak jak ho všichni známe - s živým prezentujícím, publikem a jeho dotazy - pouze konaný online formou. Přináší tak nespornou výhodu opravdové mobility, která Vám umožní sledovat ho v kanceláři, doma či na cestách.

 

Společnost DATA System, s.r.o. pro konání webinářů využívá technologii Citrix GoToMeeting. Tato cloudová aplikace se spouští pomocí kompaktního klienta, který funguje nejen na platformě Windows, ale také Mac, včetně mobilního klienta pro Apple iPad. Díky rychlosti přenosu obrazu je možné takto prezentovat i detailní postupy v CAD aplikacích, pomocí VoIP funguje oboustranná komunikace pro dotazy.

 

Přihlásit se na webinář můžete pomocí emailu: info@datasystem.cz nebo přes registraci.

Jak se připojit:

1) Ujistěte se, že Vaše zařízení splňuje minimální technické požadavky:

 • Operační systém Windows 7/10/11 nebo Mac OSX 10.6/10.7/10.8

 • Internetový prohlížeč Internet Explorer 11, MS EDGE nebo Mozilla Firefox , Chrome  nebo Apple Safari 

 • Procesor 2.4Ghz nebo lepší

 • 4GB RAM a více

 • Vysokorychlostní připojení k internetu (min. 0,7Mb/s)

 • Mikrofon a reproduktory/sluchátka pro VoIP komunikaci

2) Vyberte si z naší nabídky webinářů (aktuální nabídku naleznete vždy na titulní stránce) a zaregistrujte se prostřednictvím online formuláře.

3) Přibližně 10-60 minut před konáním webináře obdržíte na udaný email odkaz a číslo setkání (Meeting ID), prostřednictvím kterého se můžete připojit k webináři. Připojení bude možné cca 10 minut před začátkem konání.

V případě využití odkazu povolte prosím stažení případných rozšíření a malého klienta Citrix, který se automaticky nainstaluje a následně spustí.

V případě využití čísla setkání (Meeting ID) jděte na web http://www.gotomeeting.com, na první horizontální horní liště klikněte na Join a meeting a na následující stránce zadejte Vaše číslo.

Celý postup naleznete také na tomto videu:

http://support.citrixonline.com/en_US/Meeting/video/G2MV00036

4) Po skončení webináře můžete aplikaci normálně uzavřít.

carlsonops

Návrh trhacích prací na lomu v prostředí Carlson Ops

Účastník školení získá informace o kompletním pracovním postupu při návrhu trhacích prací (odstřelu) při těžbě nerostných surovin povrchovým způsobem. Předmětem školení je také příprava primárních dat včetně zpracování výsledků bezpilotního fotogrammetrického snímkování a laserového skenování.  

 

Program:

 • Přehled funkcí programu CarlsonOps

 • Základní informace o problematice laserového skenování a fotogrammetrii

 • Práce s mračny bodů, příprava pro vytvoření digitálního modelu terénu řešeného území (DMT)

 • Vytvoření a editace a další operace s DMT

 •  Import zaměřených vrtů, práce s daty z inklinometrického měření, analýza skutečného provedení vrtů

 •  Návrh odstřelu a jeho optimalizace, návrh roznětu, výpočet objemů, práce s katalogy trhavin ad..

 •  Vytváření výstupů v grafické a textové podobě, exporty da dalších softwarů

Carlson Civil

CARLSON CIVIL

Carlson Civil je výkonné řešení "vše v jednom" pro projekční kancelář libovolné velikosti, technického vybavení a specializace, jež se zabývá modelováním terénu.

 

Program:

 • Příprava geodetických dat (body, hrany terénu, aj.)

 • Operace s povrchy (digitální modely terénu)

 • Vytvoření povrchů

 • Editace povrchů

 • Analýzy

 • Vrstevnice

 • Návrh zemních těles (halda, nádrž, platforma, vybalancování objemů)

 • Podélné profily a příčné řezy

 • Výpočty objemů

 • Návrh dopravní komunikace (cesty)

Carlson Point Cloud

CARLSON POINT CLOUD

Používání bezpilotních prostředků  - „dronů“  a laserového skenování je trendem současné doby. Základním výstupem obou těchto technologií je bodové mračno. Na základě požadavků našich zákazníků jsme připravili specializovaný webinář s tímto programem:

 • Základní informace o problematice bezpilotního snímkování a laserového skenování

 • Vlastnosti mračen bodů a způsoby jejich využití

 • Nastavení systému Carlson Point Cloud

 • Příprava mračen bodů pro další operace (úpravy a editace)

 • Registrace mračen bodů

 • Odseparování nadzemních objektů

 • Vytváření prvků z mračen bodů pro další aplikace v CAD systémech

 • Body

 • Vytvoření hran terénu

 • Povrchy

 • Stromy

 • Plochy

 • Vrstevnice

 • Podélné profily a příčné řezy

 • Zpracování skenu podzemních prostorů – tunelů s vytvořením prostorového modelu

 • Výpočty objemů z mračen bodů

 • Interpretace mračen bodů

Carlson Geology Dokumentování vrtů

Carlson Geology

Dokumentování a interpretace geologických vrtů

Připravili jsme novou aplikaci pro dokumentaci a interpretaci geologických vrtů. Řešení je založeno na programovém systému Carlson Geotech nebo Carlson Geology a respektuje obvyklé postupy a normy při dokumentování geologických vrtů. Řešení je založeno jako nadstavba software AutoCAD, AutoCAD Civil3D nebo IntelliCAD (je součástí dodávky systému).

 

Výběr funkcí:

• Konfigurace vrtů, vrstev, atributů, parametrů,ect.

• Import/Export vrtů prostřednictvím textového souboru

• Speciální editor vrtů

• Správa vrtů v databázovém prostředí (SQL,MDB,EXCEL)

• Interaktivní zadávání parametrů

• Popisy vrtů ve výkresech v různých modifikacích

• Textové reporty vrtů

• Grafické reporty vrtů do prostředí AutoCAD/IntelliCAD nebo PDF

• Různé způsoby interpretace geologických profilů

• Práce s digitálním modelem terénu

• Výpočet objemů

• Práce s body

• Zobrazení geologických vrtů ve 3D v návaznosti na digitální model terénu

bottom of page