top of page

Vytvoření prostorových modelů podzemí

Funkce vytváření roviny v software od společnosti Carlson Software Inc. je jedna z povedených funkcí ve verzi 2021, kterou ocení „přípraváři“ mračen bodů, projektanti, architekti, památkáři a všichni ti, kteří se zabývají pozemním stavitelstvím. Tato funkce usnadní práci při vytváření vektorů pro projektové účely nebo architektonické studie z bodového mračna.

Na bodovém mračnu, byla testovaná funkce výběru roviny. Práce s touto funkcí je velmi jednoduchá, ale pro správné vytvoření roviny je potřeba si vyladit nastavení parametrů, tak aby co nejlépe zafungovala a vytvořila odpovídající křivku s rovinou. Vytvořené roviny spolu s křivkou jdou jednoduše vykreslit do CADovského prostředí pro další práci.

Je třeba pamatovat na to, že žádná funkce nedělá nic automaticky a spoléhat se na to. Někdy je zapotřebí používat při práci s mračny i vlastní dovednosti a vektorizaci provést ručně.

Vytvoření prostorových modelů podzemí
Panelák vektor.png
bottom of page