Zaměření skutečného provedení schodišťové konstrukce pro usazení nosných skel

Zaměření skutečného provedení schodišťové konstrukce pro usazení nosných skel