top of page

Program On-line školení

Základní školení AutoCAD / AutoCAD LT

1.den (2 hodiny)

Seznámení s prostředím AutoCAD / AutoCAD LT

 • Filosofie a terminologie AutoCAD / AutoCAD LT

 • Pracovní prostředí, menu, panely nástrojů, příkazový řádek

 • Nastavení / Založení výkresu

Kreslení základních objektů a jejich vlastností

 • Vložení bodů

 • Vytvoření základních čar (úsečka, křivka),kružnice, oblouků, obdélníků, polygonů

 • Změny a modifikace objektů

 

 

2.den (2 hodiny)

Práce s textem, nastavení stylu textů

 • Řádkový text

 • Odstavcový text

 • Editace textů

Šrafování objektů

Kótování

 • Styly kót

 • Základní techniky kótování

Výkres – obsah, nastavení, možnosti

 • Práce s hladinami –vytváření nových hladin (nastavení barvy, tloušťky a typy čar)

 • Ovládání hladin (zmrazená, vypnutá, zamknutá hladina)

 

 

3.den (2 hodiny)

Výkres – obsah, nastavení, možnosti pokračování

 • Externí reference, rastrové obrázky, výkresy

 • Bloky – atributy, knihovny

Vykreslování a publikování

 • Modelový / Výkresový prostor, výřezy

 • Tisk z rozvržení, práce s měřítky

 • Konfigurace tisku, styly vykreslování

bottom of page