top of page

Atlas DMT

Základní školení

 

  • Seznámení s uživatelským prostředím programového systému ATLAS DMT

  • Příprava dat pro generaci DMT

  • Generace a základní editační operace s DMT

  • Vytváření analýz DMT : vrstevnice, hypsometrie, viditelnost, odtokové poměry, eroze

  • Modelování zemních těles

  • Vytváření podélných profilů a příčných řezů nad DMT

  • Výpočet kubatur skládek a deponií

  • Příprava výstupů, importy a exporty dat

  • Vytvoření 3D dynamické vizualizace krajiny – průlety nad krajinou (pro vytváření pokročilých vizualizací krajiny a měst je připraveno specializované školení)

 

více informací o produktu ATLAS DMT

bottom of page