top of page

Geodetické práce

V oblasti geodetických prací nabízíme tyto služby:

  • vytyčení a zaměření staveb,

  • zaměření inženýrských sítí (ČOV,veškerých přípojek ke stavbám...),

  • vytyčení hranic pozemků,

  • mapové podklady pro projekty,

  • polohopisná a výškopisná zaměření.

Data jsou zpracována takovým způsobem, aby byla jednoduše použitelná v běžně používaných projekčních grafických systémech.

bottom of page