top of page

Laserové skenování

Laserové skenování je efektivní způsob sběru prostorových dat a patří mezi geodetické metody. Naše společnost používá pro svou práci skener FARO FOCUS – 130 s dosahem 130 metrů a vnitřní přesností ± 2mm. Výstupem měření je mračno bodů, které díky svým vlastnostem přináší řadu možností pro vytvoření vynikajících podkladů pro další využití.

Použití technologie pozemního laserového skenování přináší možnost bezkontaktním způsobem během krátké doby a s vynikající přesností zaměřit požadované objekty.

FARO.png

Základním atributem úspěšného nasazení laserového skenování je následné kvalitní zpracování jeho výsledků – postprocessingu.

Technologii laserového skenování využíváme obvykle pro:

 • Zaměření dokumentování liniových staveb, mostů a dalších stavebních objektů.

 • Zaměření budov, vytváření podkladů pro BIM.

 • Zaměření a dokumentování archeologických výzkumů.

 • Zaměření a vytváření podkladů pro prostorové modely technologií a trubních systémů.

 • Zaměření a vytváření prostorových modelů podzemních prostorů a tunelů.

 • Zaměření a vytváření BIM modelů průmyslových areálů.

Výsledky naší práce jsou:

 • Bodové mračno bodů vytvořené v závazných referenčních systémech S-JTSk a Bpv.

 • Prostorový model objektu a provedení porovnání stávajícího stavu s projektovaným.

 • Vytvoření prostorového modelu budovy s návaznosti a využití v BIM.

 • Zpracování a příprava dat pro projektanty.

 • BIM modely u rozsáhlých potrubních systémů.

 • Příprava důlně měřické dokumentace dle vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb.

Model%20schodi%C5%A1%C5%A5ov%C3%A9%20kon

Model%20schodi%C5%A1%C5%A5ov%C3%A9%20kon

Ocelové točité schodiště

Ocelové točité schodiště

3D mračno

3D mračno

Modelování a kolizní analýza

Modelování a kolizní analýza

Výtahová šachta

Výtahová šachta

Výtahová šachta

Výtahová šachta

Průmyslový areál

Průmyslový areál

3D model průmyslpvého areálu

3D model průmyslpvého areálu

bottom of page