top of page

Prostorový model podzemí města Jáchymova

Ve spolupráci s našim zákazníkem byly vytvořeny 3D modely starých důlních děl pod městem Jáchymov a na povrchu 3D modely dolu Svornost a Josef.

Model dolu Svornost.jpg

Město Jáchymov bylo proslavené těžbou uranové rudy a nyní se zde nacházejí proslulé lázně, kde se lidé lečí uranovou vodou, která je do lázeňských domů přiváděna potrubím a čerpá se z hloubky cca 500 m pod zemí. Systém potrubí je veden od dolu Svornost ve starých důlních chodbách až k ústí štoly Curie a následně se rozvádí do jednotlivých lázeňských domů.

Prostorové modely důlních děl jsou vytvořeny v software od společnosti CARLSON, kterým je naše společnost autorizovaným partnerem. Základními vstupními informacemi pro vytvoření prostorového modelu byla stará důlně měřické dokumentace, informace a podklady získané z Národního technického muzea. Díky získaným podkladům tak bylo možno vymodelovat šest pater a dvě svislé důlní díla a to jámu dolu Svornost a Josef. Takto zpracovaná podzemní důlní díla mají parametry objemového tělesa SOLID, se kterým je možné vytvářet celou řadu dalších operací. Zpracovaný prostorový model může sloužit jako platforma pro vytvoření BIM modelu podzemí  města Jáchymov.

podzemi mesta Jachymova.jpg

Dalším požadavkem zákazníka bylo názorně animací ukázat cestu uranové vody směrem k lázeňským domům přes důlní díla. Tato animace včetně terénních modelů s objekty na povrchu byly vytvořeny v software od společnosti Autodesk.

bottom of page