Vytvoření prostorových modelů podzemních prostorů z mračen bodů jako produktu laserového skenování v prostředí software CARLSON

Programový systém Carlson nabízí speciální entitu pro vytváření podzemních prostorů SOLID, která umožňuje tyto prostory vytvořit jako objemová tělesa. Na připojených obrázcích jsou zobrazeny výstupy z projektu našeho zákazníka, kdy z  mračen bodů vytvořených laserovým skenováním byly vytvořeny prostorové modely archeologického podzemního objektu. Pro tuto práci byly využity funkce software Carlson Point Cloud a Carlson Underground Mining(je možné provozovat jako nadstavbu AutoCad Civil 3D), který nabízí mnoho funkcí pro vytváření a editaci SOLID objektů reprezentujících 3D modely podzemních prostorů. Těmito funkcemi jsou například podélné profily a příčné řezy, výpočty objemů (SOLID model se chová jako objemové těleso), efektivní generalizace modelu, spojování a rozdělování, export do výměnných formátů jako je například OBJ, TXT apod.. Pro vytváření SOLID prostorových modelů (tunelů) je možné využít možnost jejich vytváření z příčných profilů, šablon s převzetím silniční trasy (včetně oblouků a přechodnic) jako směrového řešení a nivelety v podélném profilu jako výškového řešení.

Najdete nás v Teplicích, Praze, Sokolově ale i v Ostravě...

Při naší práci využíváme naše více než 25 leté zkušenosti z oboru fotogrammetrie, projektování liniových staveb nebo například báňského projektování.

- Letecké práce

- Školení a Webináře

- 3D modelování

- Software

- Pozemní laserové skenování

- Sběr dat

- Technická podpora

- Podpora báňských činností

...

Dr. Vrbenského 2874/1

415 01 Teplice

Czech Republic

email: info@datasystem.cz

Tel: +420 417 570 985,

         +420 417 538 583,

         +420 417 536 272.

  • Facebook
  • LinkedIn - Bílý kruh
  • YouTube

© 2021 by Team Data System, s.r.o.