top of page

Vytvoření prostorových modelů podzemních prostorů z mračen bodů jako produktu laserového skenování v prostředí software CARLSON

Programový systém Carlson nabízí speciální entitu pro vytváření podzemních prostorů SOLID, která umožňuje tyto prostory vytvořit jako objemová tělesa. Na připojených obrázcích jsou zobrazeny výstupy z projektu našeho zákazníka, kdy z  mračen bodů vytvořených laserovým skenováním byly vytvořeny prostorové modely archeologického podzemního objektu. Pro tuto práci byly využity funkce software Carlson Point Cloud a Carlson Underground Mining(je možné provozovat jako nadstavbu AutoCad Civil 3D), který nabízí mnoho funkcí pro vytváření a editaci SOLID objektů reprezentujících 3D modely podzemních prostorů. Těmito funkcemi jsou například podélné profily a příčné řezy, výpočty objemů (SOLID model se chová jako objemové těleso), efektivní generalizace modelu, spojování a rozdělování, export do výměnných formátů jako je například OBJ, TXT apod.. Pro vytváření SOLID prostorových modelů (tunelů) je možné využít možnost jejich vytváření z příčných profilů, šablon s převzetím silniční trasy (včetně oblouků a přechodnic) jako směrového řešení a nivelety v podélném profilu jako výškového řešení.

sol1.png
Solid podzemního prostoru
sol3.png
bottom of page