top of page
 • ačítání mračen bodů v různých formátech

 • řada nástrojů pro úpravu mračen před dalším zpracováním

 • práce s "control points", načtení více naskenovaných mračen do jednoho pracovního sezení

 • sada nástrojů pro editaci bodového mračna

 • funkce - úchopy pro vytváření bodů, dolních a horních hran (i oblouků), ploch i textů

 • ukládání vytvořených 3D křivek do textových souborů v potřebném formátu (např. flt formátu pro povinné spojnice (breaklines) pro AutoCAD Civil 3D

 • využití kódů pro vytvořené body pro jejich následné využití při interpretaci

 • vytváření objektů Mesh

 • vytváření podélných profilů a příčných řezů, vrstevnic nad bodovými mračny

 • okamžité promítnutí vytvořených 3D entit do prostředí AutoCAD (i Civil 3D) s jejich následným uplatněním při tvorbě DTM a 3D modelů

 • automatická detekce nadzemního vedení

 • extrakce rovin a půdorysů

Carlson Point Cloud

1,00 KčCena
  bottom of page