top of page

Carlson Photo Capture - fotogrammetrie orientovaná na CAD

Programový systém Carlson Photo Capture (CPC) je svým založením určen pro uživatele, kteří potřebují zpracovat výsledky fotogrammetrického bezpilotního snímkování v přehledném prostředí a ocení možnost využití následného sběru dat „CADovským“ způsobem.

Software disponuje sadou funkcí pro zpracování měřických snímků metodou obrazové korelace, které na sebe navazují v logicky navazujících krocích. Typickými výstupy jsou mračna bodů, povrch reprezentovaný objekty MESH nebo DEM (Digital Elevation Model) a ortofoto. Systém nabízí možnost nastavení souřadného systému S-JTSK / Krovak East North  (EPSG:5514) stejně jako možnost transformace již vytvořených výstupů do jiných souřadných systémů.

CPC1.jpg

Editor pro práci s nastavením vlícovacích bodů

Při testování tohoto programového systému jsme ocenili možnost použít nástroje pro sběr vektorových dat a jejich následné použití při vytváření digitálního modelu terénu. V této souvislosti je nutné zmínit možnost vytvářet povrch terénu (DTM) přímo v prostředí tohoto software. Uživatel v tomto případě vybere entity, ze kterých bude model terénu vytvořen. Za zmínku jistě stojí možnost importu jiného povrchu terénu, bodů nebo křivek (polylines) do projektu v různých obecně používaných formátech. Tato možnost nabízí výpočty objemů mezi původním a novým, právě vytvořeným stavem terénu. Z vytvořeného 3D modelu nasbírané 3D křivky, polygony a body je možné organizovat v hladinách s možností jejich případného kódování podle tabulky FLD (FieldBook). V nabídce tohoto software je export do běžných výstupních formátů jako je textový soubor, DXF, LandXML, SHP a další.

Pohled na prostředí software Carlson Photo Capture

Program Carlson Photo Capture je dodáván ve dvou variantách – první možností je zakoupení permanentní licence její instalace na počítač. Druhou možností je  „cloudová“ licence. V tomto případě probíhají výpočty na aplikačním serveru společnosti Carlson.

bottom of page