carlson.jpg

CARLSON SOFTWARE ROAD SHOW

Mračna bodů v geodézii a projektování

Jménem společnosti Data System a Carlson Software si Vás dovolujeme pozvat na seminář Mračna bodů v geodézii a při projektování. Na praktických příkladech budou prezentovány nástroje a postupy pro využití výsledků bezpilotního leteckého snímkování, pozemního a leteckého laserového skenování, analýzy pohybu hmot na staveništi a vytvoření finálního výstupu z geodetického měření prostřednictvím funkce Field to Finish. Účastníci semináře také získají informace o softwarových a hardwarových produktech společnosti Carlson z oblasti Geotechniky, Geologie, Hydrologie, GNSS měření a laserového skenování.  

Těšíme se na případné setkání s Vámi na tomto semináři. Pozvánku naleznete na následujících řádcích.     

Ostrava      26.4.2022

Areál kolejí v Porubě - Budova B

Studentská 1770/1, 708 00 Ostrava-Poruba

 

Praha          3.5.2022

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Václavské nám 833/31, 110 00 Praha

Čas: 9 – 12.30 hod.

Využití mračen bodů při projektování   

Úvodní slovo                                                                                                                                                    

Marcel Brejcha      

 

Představení společnosti Carlson Software a jejího produktového portfolia                              

Bruce Carlson     Sandor Vegh, Carlson  Software

 

Carlson Point Cloud na praktických příkladech                                                                               

Marcel Brejcha, DATA System

                                                                                                                                             

  • Problematika práce s mračny bodů           

  • Zpracování mračna bodů jako výsledku bezpilotního leteckého snímkování pro vytvoření výškopisu, polohopisu a podkladů pro vytvoření digitálního modelu terénu. Vektorizace objektů z mračen bodů.

  • Využití výsledků leteckého laserového skenování (LIDAR) při analýze erozních rýh

  • Zpracování výsledků skenování podzemního objektu (tunelu) a jeho analýza

Carlson SiteNet  praktická prezentace                                                                                              

Sandor Vegh, Carlson Software

​                              

  • Sledování pohybu hmot (výpočet objemů) na staveništi

Coffee break                                                                                                                                  

 

Carlson Photo Capture                                                                                                            

Marcel Brejcha, DATA System 

                                                                     

  •  Fotogrammetrické zpracování výsledků bezpilotního leteckého snímkování    

                    

Carlson Field to Finish, praktická ukázka                                                                                 

Petr Zbiral, SCE CZ       Marcel Brejcha, DATA System

  •  Vytvoření finálního výstupu z geodetického měření v software Carlson Survey                                

           

Diskuse