top of page
obr_tuchlovice.jpg

Společnost Montanex a.s. ve dnech 21-23 listopadu v Tuchlovicích odborný seminář pro závodní dolů a lomů, vedoucí kamenolomů a pískoven. Zástupce naší společnosti na této akci vystoupí s přednáškou na téma  

Vyžití moderních metod pro sběr primárních dat při zpracování důlně měřické dokumentace a prostorových modelů povrchové a hlubinné těžby nerostných surovin ve vazbě na báňskou přípravu výroby.  

bottom of page