top of page

Návrh trhacích prací na lomech 
Carlson Quarryman, Boretrak2, Carlson OpsOps
  

Boretrak360-1 (1).png

Carlson Quarryman

Carlson_Quarry_024-web

Carlson_Quarry_024-web

Quarryman

Quarryman

Quarryman

Quarryman

exploze

exploze

Quarryman

Quarryman

stěna

stěna

Quarryman2

Quarryman2

Carlson Quarryman je 3D laserový skener, který je navržen pro práci v náročném prostředí a je určený pro geodetické bez odrazové měření. Obsahuje funkce pro optimální využití jeho výstupů při návrhu trhacích prací v programovém systému Carlson BlastOps.

Použití je lehké a intuitivní, je lehce přenosný s možností výběru délky dosahu měření buď 750 m nebo 1200 m (min vzdálenost od objektu 20 m).

Měřič má možnost si zvolit mezi manuálním nebo automatickým laserovým skenováním (250 bodů za sekundu).

Celý těžební řez tak lze naskenovat během několika minut.

Quarryman Pro je navržen tak, aby splňoval bezpečnostní požadavky i v nejnáročnějších podmínkách. Je  odolný proti působení vody a prachu.

Provozní teplota je od -20 °C do +45 °C.

Měřená data se ukládají na USB.

Carlson Boretrak® 2

Carlson Boretrak 2 je systém pro měření odchylek vrtů - inklinometrii při ražbě tunelů, nebo při těžbě nerostných surovin povrchovým způsobem.

Boretrak je snadno použitelný a založen na principu gyroskopu.

Změření úklonu vrtu probíhá přesně a  rychle i v šikmých a vodorovných vrtech. Získána data z měření  slouží k efektivnímu plánování odstřelu v programovém systému Carlson BlastOps. 

Boretrak2 využívá IMU jednotku, která obsahuje tříosý akcelerometr, magnetometr a gyroskop. Před měřením vrtů je sonda kalibrována a uživatel nastaví počáteční azimut gyroskopu. Když je sklonoměr spuštěn do vrtu, integrované senzory neustále počítají aktuální směr sondy a zaznamenávají data. Výsledkem měření je přesná geometrie vrtu se souřadnicemi. 

187071735_4108196739249012_5632271970424

187071735_4108196739249012_5632271970424

Bez názvu

Bez názvu

Carlson Boretrak® 2

Carlson Boretrak® 2

BB2

BB2

Bez názvu1

Bez názvu1

Carlson Boretrak® 2

Carlson Boretrak® 2

Carlson Boretrak® 2

Carlson Boretrak® 2

borre

borre

borre2

borre2

            Návrh trhacích prací na lomech

BlastOps2.png
Carlson Ops návrh odstřelu
CarlsonOps analýza záběru

Práce v programovém systému Carlson BlastOps probíhá ve velmi intuitivním a moderním prostředí. Software je rozdělen na dvě základní části. První část je určena pro vytvoření prostorového modelu povrchu terénu reprezentující lomovou stěnu, na které se provádět operace související s procesem návrhu trhacích prací. Mezi tyto operace patří zejména :

 • Načítání bodů z textových souborů (txt, csv) bodů a z bodových mračen (LAS, LAZ, E57)

 • Registrace mračen bodů

 • Vytvoření DMT řešeného území ve formě nepravidelné trojúhelníkové sítě (TIN)

 • Nástroje pro měření a výpočet objemů                                                                                                                     

Druhá část programu je určena pro návrh odstřelu s využitím vytvořeného digitálního modelu povrchu řešené „figury“ pro odstřel, souřadnic zaměření polohy ústí vrtů a například také dat z inklinometrického měření v našem případě ze zařízení Carlson Boretrak 2.

K dispozici jsou mimo jiné tyto funkce :

 • Automatický návrh rozmístění vrtů na základě zadaných parametrů

 • Optimalizace rozmístění vrtů na základě měřených informací (topografie figury a skutečné záběry)

 • Všechny operace probíhají v přehledném a intuitivním 3D prostředí

 • Porovnání projektu a zaměření (Boretrak2)

 • Návrh nabíjení vrtů

 • Návrh elektrického roznětu

 • Vytváření rozmanitých reportů v textové a grafické podobě

BlastOps1.png

Quarryman

Skenovací systém pro mapování a bezpečné plánování odstřelu

Carlson Boretrak® 2

Systém pro kontrolu přesností vrtů a jejich odchylky od návrhu

Carlson BlastOps

Programový systém pro přípravu a plánování trhacích prací.

Kotva 1
Kotva 2
Kotva 3
bottom of page