top of page

Vektorizace

Automatická - bez zásahu operátora umožňuje převod rastů do vektorové podoby vhodné u kvalitních ČB předloh (mapy 1:1000, 2000, tech.výkresy,atd) výsledek je velmi závislý na podkladu, rychlá metoda s nutností další úpravy.

Poloautomatická - převod rastů na vektor s navigací pracovníka (trasování), vektorizace vrstevnicových plánů apod. pouze ČB kvalitní předlohy, větší náročnost s dobrými výsledky. Využití též při tvorbě digitálního modelu = zadávání elevace vektorizovaných vrstevnic.

Ruční - obtažení kresby možnost pracovat se všemi druhy předloh, velká pracnost a časová náročnost, 100% výsledek.

bottom of page