Zkušenosti s programem Carlson Precision 3D TOPO při zpracování mračna bodů

Musím souhlasit s názorem svého kamaráda, „že mračna bodů dneska produkuje skoro každý."

Zároveň s ním musím souhlasit v tom, že si „kde kdo myslí, že nasypáním fotek z drona do softíku“ a zaškrtnutím několika políček dělá fotogrammetrii. Často bez základních fundamentálních znalostí tohoto vědního oboru.

A zároveň jsem přesvědčen, že vedle správně provedeného snímkového letu a precizního fotogrammetrického zpracování je následně dobře realizovaný postprocessing, který je základním atributem úspěšně provedeného fotogrammetrického projektu.

Naše společnost ročně realizuje mnoho zakázek v oblasti leteckého bezpilotního snímkování, kdy požadovanými výsledky jsou zejména vektorové výstupy v podobě linií (křivek), bodů, digitálních modelů terénu a návazných výstupů jako jsou například profily, vrstevnice, výpočty objemů, vizualizace apod.

Základní operací při zpracování mračen bodů, jako výsledků fotogrammetrické obrazové korelace je odseparování jeho bodů reprezentujících povrch terénu pro následné vytvoření digitálního modelu terénu.

Společnost Carlson Software (naše společnost je Premium partner) má ve své nabídce mimo jiné také systém Carlson Precision 3D TOPO – který mně zaujal mimo jiné svými novými nástroji pro odstranění nadzemních objektů z mračna bodů.

Pro testování jsem použil mračno bodů, které vzniklo zpracováním výsledků bezpilotního snímkování kamenolomu a uhelného lomu. Lokality obsahovaly mnoho nadzemních technologických objektů i přisedavé vegetace ve formě nízkých keřů, které bylo zapotřebí odstranit.

Pro odseparování nadzemních objektů bylo nutné nastavit parametry jednotlivých filtrů. Po jejich vyladění jsem získal v poměrně krátkém čase „terénní body“ a mohl jsem začít sbírat hrany terénu a vytvořit digitální model terénu 😊.


Obrázek 1 a 2 : Vytvořené bodové mračno a výsledný DMT kamenolomu.
Obrázek 3 a 4 : Vytvořené bodové mračno s vytvořenými vektory horních a dolních hran svahů na terénu a vyčištěné mračno od nadzemních objektů.
Obrázek 5 a 6 : Digitální model terénu, Carlson Precision 3D TOPO obsahuje řadu funkcí pro editaci a analýzu DMT

13 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
Najdete nás v Teplicích, Praze, Sokolově ale i v Ostravě...

Při naší práci využíváme naše více než 25 leté zkušenosti z oboru fotogrammetrie, projektování liniových staveb nebo například báňského projektování.

- Letecké práce

- Školení a Webináře

- 3D modelování

- Software

- Pozemní laserové skenování

- Sběr dat

- Technická podpora

- Podpora báňských činností

...

Dr. Vrbenského 2874/1

415 01 Teplice

Czech Republic

email: info@datasystem.cz

Tel: +420 417 570 985,

         +420 417 538 583,

         +420 417 536 272.

  • Facebook
  • LinkedIn - Bílý kruh
  • YouTube

© 2021 by Team Data System, s.r.o.