top of page

Carlson Civil

HUT - Hrubé úpravy terénu

Časová náročnost - 1 den

Školení je zaměřeno na práci s digitálním modelem terénu a vytvořením terénních úprav.

 • Práce s povrchem terénu

  • Práce s body

  • Vytvoření a editace povrchu terénu

  • Převod 2D entit do 3D

  • Výpočty objemů

  • Analýzy povrchů terénu

  • Podélné profily a příčné řezy

 

 • Práce s povrchem terénu

  • Funkce pro vytváření zemních těles

  • Návrh deponie se spádovanou korunou

 • Vytyčovací prvky

bottom of page