top of page

Carlson Point Cloud

Časová náročnost: 2 dny

Školení je zaměřeno na úpravu a vytváření prostorových entit z mračen pořízených metodou letecké fotogrammetrie (s využitím dronů) nebo laserovým skenováním.

 

 • Problematika práce s mračny bodů

  • Způsoby vytváření, vlastnosti, datové formáty

 • Přehled funkcí a nastavení prostředí Carlson Point Cloud

 • Základní operace s mračny bodů a jejich editace

  • Registrace mračen bodů

  • Odstranění nadzemních objektů – postupy

  • Příprava mračna bodů pro další operace

 • Vytváření prostorových objektů z mračen bodů

  • Podélné profily a příčné řezy, vrstevnice terénem

  • Vytváření terénních hran (breaklines)

  • Vytváření modelů podzemních prostorů z mračna bodů

  • Využití vytvořených prvků v CAD systému

 • Výpočet objemů deponií a skládek z pořízeného bodového mračna

bottom of page