top of page

Carlson Geology

Základní školení

Časová náročnost - 1 den

Školení je zaměřeno na seznámení se základními funkcemi Carlson GEOLOGY.

 • Vytvoření povrchu terénu

  • Práce s body

  • Vytvoření povrchu terénu

 • Práce s geologickými vrty

  • Načtení geologických vrtů

  • Editace vrtů

  • Interpretace a reportů vrtů v textové a grafické podobě

 • Vytváření geologických vrstev, geostatistické metody

 • Výstupy – geologické profily, blokdiagramy, izolinie, výpočet objemů - zásob

bottom of page