top of page

Carlson Hydrology

Časová náročnost - 1 den

Program

 • Načtení a úprava bodového pole

 • Operace s povrchy (digitální modely terénu)

 • Vytvoření povrchů

  - Úprava povrchů
  - Analýzy
  - Vrstevnice

 • Definice a analýza povodí

 • Trasování odtoku

 • Čas koncentrace

 • C faktor

 • Špičkový průtok

 • Hydrogramy

 • Návrh a dimenzování nádrží, přepadů, potrubí

 • Návrh kanalizační sítě

bottom of page