top of page

Carlson software - základní školení

1.den:

Úvod do CAD systemů, seznámení s prostředím Carlson a IntelliCAD

 • Základní terminologie

 • Pracovní prostředí, menu, panely nástrojů, příkazový řádek

 • Nastavení / Založení výkresu

 • Výkresová šablona

Kreslení základních objektů a jejich vlastnosti

 • Vložení bodů a práce s body

 • Uchopovací módy

 • Základní konstrukční a editační příkazy

 • Vytvoření základních čar (úsečka, křivka),kružnice, oblouků, obdélníků, polygonů

 • Změny a modifikace objektů

 • Správa hladin

2.den

Práce s textem, nastavení stylu textů

 • Řádkový text

 • Odstavcový text

 • Editace textů

Šrafování objektů

Kótování

 • Styly kót

 • Základní techniky kótování

Výkres – obsah, nastavení, možnosti

 • Práce s hladinami –vytváření nových hladin (nastavení barvy, tloušťky a typy čar)

 • Ovládání hladin (zmrazená, vypnutá, zamknutá hladina)

 

3.den 

​Výkres – obsah, nastavení, možnosti pokračování

 • Externí reference, rastrové obrázky, výkresy

 • Bloky – atributy, knihovny

Vykreslování a publikování

 • Modelový / Výkresový prostor, výřezy

 • Tisk z rozvržení, práce s měřítky

 • Konfigurace tisku, styly vykreslování

 • Základy 3D modelování

bottom of page