top of page

Představení produktů Carlson Software a akční cenová nabídka

Dobrý den Vážená paní / Vážený pane,

dovolte nám v krátkosti představit společnost Carlson Software, Inc. a její základní nabídku software. Na konci této nabídky naleznete akční cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás společně se společností Carlson Software, Inc. připravili. Akční nabídka je platná do 30.4.2021 a je vytvořena speciálně pro Vás.

Základní popis software Carlson

Firma Carlson Software Inc. byla založena v roce 1983 v Maysville v Kentucky (USA) a zabývá se vývojem software pro 2D a 3D projektování, vyvíjí profesionální sady nástrojů pro projektování liniových staveb, zpracování geografických dat, projektování těžby nerostných surovin a vytváření geologických modelů nebo sledování pohybu hmot na staveništi. Mimo jiné se tato firma podílí i na vývoji hardware pro sběr dat (totální stanice, robotické stanice, systémy GNSS, machine control aj.).

 

Software Carlson je navržen profesionály pro profesionály a vývojáři se snaží, aby  automatizační nástroje byly co nejpohodlnější a nejjednodušší pro práci.

Carlson Civil obsahuje širokou paletu nástrojů, kterou využijí ti, kteří pracují s geografickými daty a digitálními modely terénu. K základním funkcím patří vytváření podélných profilů a příčných řezů z povrchů, výpočet objemů, návrh liniových staveb a mnoho dalších funkcí. Carlson Civil dále umožňuje svým uživatelům pracovat s pokročilými nástroji pro vytváření
a editaci povrchů terénu (DTM) s vazbou na jejich dalších využití.

Každý modul Carlson obsahuje speciální menu pro práci s bodovými entitami, import/export bodů do projektu z nejrůznějších formátů, práci se skupinami bodů atd.

Carlson Point Cloud Basic účinný a efektivní software pro práci s mračny bodů.

Mezi základní funkce software patří načtení mračen bodů z různých formátů, vytváření bodů
a hran terénu pro následné efektivní projektování. Mezi základní funkce patří například možnost výpočtu objemů, vytvářet podélné profily, příčné řezy a vrstevnice.

Carlson Survey program pro geodézii, který je navržen tak, aby usnadnil uživateli snadný přechod z terénu do kanceláře a naopak. Uživatel ho využije ke zpracování dat z terénu až po vytvoření 2D výkresů, nebo 3D modelu povrchu a to včetně výpočtu objemů. Modul Survey dále obsahuje "automatizační" nástroj Field to Finish, který je určen pro vytváření pasportů a map velkých měřítek. Uživatel může v tomto modulu využít i editor pro zpracování měřených dat z terénu.

Carlson Hydrology je navržen jako speciální nástroj pro práci v oblasti navrhování vodohospodářských staveb, je vhodný pro výpočet odtokových poměrů s využitím racionální metody nebo CN křivek.

Carlson CADnet je výborný pomocník při práci s dokumenty, jakou jsou například PDF soubory, rastrové obrázky anebo skeny map, které potřebuje uživatel digitalizovat. Umožňuje vytvářet CAD objekty pomocí funkce rastrového přichycení, vektorizovat a upravovat rastrové obrázky, extrahovat text z rastru, převod PDF souborů do DWG včetně textů, šraf a vytvářet 3D PDF prezentace z výkresů. Uživatel, který pracuje v BIM, využije tento software pro import modelu BIM (dveře, okna, střechy), export vytvořených povrchů do BIM pomocí IFC souborů.

Carlson GIS je softwarový balíček pro přípravu, zpracování a sběr dat pro GIS systémy.

Carlson Geology je určen odborníkům z řad geologů, báňských specialistů a všem dalším uživatelům programových systémů Autodesk (zejména AutoCAD Civil 3D a AutoCAD Map 3D), kteří pracují s daty popisující povrch terénu a uložení a složení geologických vrstev. Disponuje nástroji pro modelování geologických vrstev (geologického modelu) z údajů uložených ve vrtech s možností zadání geologických poruch a jejich následnou interpretací v nejrůznějších podobách s následnými výpočty objemů zásob.

Surface Mining nabízí báňskému projektantovi kompletní sadu nástrojů pro jeho práci. Dále nabízí možnost vytvořit model postupu lomu na jeho dobývací i zakládací straně, jak z dlouhodobého, tak z krátkodobého hlediska. Disponuje funkcemi pro zadání okrajových parametrů dobývacích (zakládacích) horizontů, kdy společně s použitím geologických dispozic a stavu reliéfu stávajícího terénu je možné vytvořit predikční model postupu lomu např. až do ukončení jeho životnosti. S přidáním takových parametrů, jako je výkonnost dobývacích zařízení (nebo technologických celků), počtu směn, předpokládaných oprav nebo revizí dobývací techniky (odstávek) je možné vytvořit kompletní model rozvoje lomu včetně rozpadu jeho výkonů do jednotlivých časových úseků s rozpadem kubatur do kategorií podle geologického modelu.

Speciální cenová nabídka

Nabízený software:

 

Carlson Survey 2021                                                            30 888 Kč

 

Carlson Civil 2021                                                                  27 720 Kč

 

Carlson Point Cloud Basic                                                27 720 Kč

 

Carlson GIS 2021                                                                   27 720 Kč

 

Carlson Hydrology 2021                                                     19 800 Kč

 

Carlson CadNet 2021                                                          25 265 Kč

Cena maintenance činí 10% z původní ceny software.

Síťovou licenci lze objednat za příplatek.

Cena je uvedena bez DPH a zahrnuje instalaci IntelliCAD a zákaznickou podporu.

*Cenová nabídka je vždy stanovena podle aktuálního kurzu dolaru v den objednávky.

*Společně se software dostáváte automaticky permanentní licenci.

Speciální cenová nabídka

Nabízený software:

 

Carlson Point Cloud Advance                                        88 000 Kč

 

Carlson Geology                                                                   78 750 Kč

 

Carlson Surface Mining                                                     78 750 Kč

*Při nákupu více licencí je aplikována množstevní sleva.

 

Máte-li zájem o vyzkoušení software požádejte si o zaslání zkušební verze.

 

V případě nějakých nejasností, dalších dotazů nebo případné předvedení nabízeného software nás prosím kontaktujte.

Ing. Gabriela Ovesná

govesna@datasystem.cz

Bunkr_mra%C4%8Dno_edited.jpg
Obrázek 1 Mračno bodů Vojenského bunkru z pozemního skenování
Bunkr%203D%20model_edited.jpg
Obrázek 2 Vytvořený 3D model bunkru z pozemního skenování
hrobka.png
Obrázek 3 Laserové skenování hrobky
Prostorový model.png
Obrázek 4 Prostorový model podzemního prostoru
Vizualizace vnitřních prostor.jpg
Obrázek 5 Vizualizace vnitřních prostor podzemního objektu
bottom of page