top of page

Carlson Point Cloud

Základní funkce Carlson Point Cloud:

 • načítání mračen bodů v různých formátech

 • řada nástrojů pro úpravu mračen před dalším zpracováním

 • práce s "control points", načtení více naskenovaných mračen do jednoho pracovního sezení

 • sada nástrojů pro editaci bodového mračna

 • funkce - úchopy pro vytváření bodů, dolních a horních hran (i oblouků), ploch i textů

 • ukládání vytvořených 3D křivek do textových souborů v potřebném formátu (např. flt formátu pro povinné spojnice (breaklines) pro AutoCAD Civil 3D

 • využití kódů pro vytvořené body pro jejich následné využití při interpretaci

 • vytváření objektů Mesh

 • vytváření podélných profilů a příčných řezů, vrstevnic nad bodovými mračny

 • okamžité promítnutí vytvořených 3D entit do prostředí AutoCAD (i Civil 3D) s jejich následným uplatněním při tvorbě DTM a 3D modelů

 • automatická detekce nadzemního vedení

 • extrakce rovin a půdorysů

carlson2.jpg
carlson3.jpg

Vektorizace s využitím rozlišení dolních hran obrubníku

Poincloud55.jpg
obr.png

 Extrakce hran v bodovém mračnu

carlson8full.jpg
Využití funkcí pro vytváření hran a obrubníků v intravilánu
power.png
Automatická detekce nadzemního vedení
rovina.png
Extrakce rovin a půdorysů

V případě Vašeho zájmu o předvedení tohoto produktu nás neváhejte kontaktovat.

Carlson-Logo-with-tag-colorNTxx_edited.j
*Některé obrázky jsou použity z výukových materiálu společnosti Carlson Software Inc.

Laserové scanování je v současné době stále více požívanou metodou geodetického zaměřování objektů. S jeho nasazením se setkáváme v nejrůznějších oborech nejen technické praxe. Vedle zaměření skutečného stavu objektů na zemském povrchu (pozemní či letecké scanování) se s laserscaningem setkáváme i v architektuře, strojírenství (využití handy scaneru) nebo např. v archeologii.

Produktem práce laserového scaneru je mračno bodů, jejichž množství se může pohybovat v řádech mnoha milionů. Vlastní bodové mračno zobrazené v 3D zobrazení (zvlástě obarvené z fotografií) naprosto věrně a ve vynikající přesnosti popisuje zájmový objekt.

 

Dodavatel takto provedeného zaměření má možnost ho interpretovat do 3D modelu ve formě sítě či vektorů hran. Přesto může být v řadě případů velmi účelné využít možnosti vlastního softwarového nástroje v prostředí používaného AutoCADu (AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Architecture). Hlavním důvodem je skutečnost, že hlavně projektant zná potřeby svého projektu a možnost vybírat "per partes" ze zaměřeného bodového mračna 3D hrany nebo body a pracovat stále ve svém "cadovském" prostředí je velkou výhodou a zjednodušení jeho práce.
 

bottom of page