Carlson Point Cloud

Základní funkce Carlson Point Cloud:

 • načítání mračen bodů v různých formátech

 • řada nástrojů pro úpravu mračen před dalším zpracováním

 • práce s "control points", načtení více naskenovaných mračen do jednoho pracovního sezení

 • sada nástrojů pro editaci bodového mračna

 • funkce - úchopy pro vytváření bodů, dolních a horních hran (i oblouků), ploch i textů

 • ukládání vytvořených 3D křivek do textových souborů v potřebném formátu (např. flt formátu pro povinné spojnice (breaklines) pro AutoCAD Civil 3D

 • využití kódů pro vytvořené body pro jejich následné využití při interpretaci

 • vytváření objektů Mesh

 • vytváření podélných profilů a příčných řezů, vrstevnic nad bodovými mračny

 • okamžité promítnutí vytvořených 3D entit do prostředí AutoCAD (i Civil 3D) s jejich následným uplatněním při tvorbě DTM a 3D modelů

Vektorizace s využitím rozlišení dolních hran obrubníku

 Extrakce hran v bodovém mračnu

Využití funkcí pro vytváření hran a obrubníků v intravilánu

V případě Vašeho zájmu o předvedení tohoto produktu nás neváhejte kontaktovat.

*Některé obrázky jsou použity z výukových materiálu společnosti Carlson Software Inc.

Laserové scanování je v současné době stále více požívanou metodou geodetického zaměřování objektů. S jeho nasazením se setkáváme v nejrůznějších oborech nejen technické praxe. Vedle zaměření skutečného stavu objektů na zemském povrchu (pozemní či letecké scanování) se s laserscaningem setkáváme i v architektuře, strojírenství (využití handy scaneru) nebo např. v archeologii.

Produktem práce laserového scaneru je mračno bodů, jejichž množství se může pohybovat v řádech mnoha milionů. Vlastní bodové mračno zobrazené v 3D zobrazení (zvlástě obarvené z fotografií) naprosto věrně a ve vynikající přesnosti popisuje zájmový objekt.

 

Dodavatel takto provedeného zaměření má možnost ho interpretovat do 3D modelu ve formě sítě či vektorů hran. Přesto může být v řadě případů velmi účelné využít možnosti vlastního softwarového nástroje v prostředí používaného AutoCADu (AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Architecture). Hlavním důvodem je skutečnost, že hlavně projektant zná potřeby svého projektu a možnost vybírat "per partes" ze zaměřeného bodového mračna 3D hrany nebo body a pracovat stále ve svém "cadovském" prostředí je velkou výhodou a zjednodušení jeho práce.
 

Najdete nás v Teplicích, Praze, Sokolově ale i v Ostravě...

Při naší práci využíváme naše více než 25 leté zkušenosti z oboru fotogrammetrie, projektování liniových staveb nebo například báňského projektování.

- Letecké práce

- Školení a Webináře

- 3D modelování

- Software

- Pozemní laserové skenování

- Sběr dat

- Technická podpora

- Podpora báňských činností

...

Dr. Vrbenského 2874/1

415 01 Teplice

Czech Republic

email: info@datasystem.cz

Tel: +420 417 570 985,

         +420 417 538 583,

         +420 417 536 272.

 • Facebook
 • LinkedIn - Bílý kruh
 • YouTube

© 2021 by Team Data System, s.r.o.