Carlson Civil

Modul Civil od společnosti Carlson software obsahuje velmi širokou paletu nástrojů, kterou využijí všichni, kdo pracují s geografickými daty a digitálními modely terénu.

Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D a IntelliCAD. Uživatel má při instalaci možnost zvolit si softwarovou platformu. IntelliCAD je zahrnut do ceny instalace a je již obsažen v instalační sadě.

Základním datovým formátem je DWG s možností importu DGN a dalších.

Základní informace:

Každý modul Carlson je doprovázen plnohodnotným prostředím CAD, uživatel je tak schopen, vytvářet standardní CAD entity, pracovat v hladinách a vytvářet výkres pomocí managera pro správu projektu

Body:

 • Každý modul Carlson obsahuje speciální menu pro práci s bodovými entitami

 • Import/export bodů do projektu z nejrůznějších formátů

 • Konverze různých formátů dat

 • Práce se skupinami bodů

 • Vytváření reportů a tabulek

3D Data:

 • Nástroje pro převod 2D-3D, pro body, křivky, vrstevnice, zemní tělesa

 • Vytváření DMT z nejrůznějších typů dat (kombinací 2D a 3D, různých formátů)

 • Řada funkcí pro práci s entitami

Povrchy (DMT):

 • Pokročilé nástroje pro vytváření trojúhelníkových (TIN) a gridových povrchů

 • Vytváření vrstevnic z povrchů i přímo z prvků výkresů

 • Řada funkcí pro editování povrchů

 • Výpočty objemů a jejich analýzy, reporty

 • Grafické analýzy povrchů - odtokové poměry, sklony výšek, pohybu hmot a dalších

 • 3D vizualizace včetně průjezdů po terénu

Svahování:

 • Návrh zemních těles podle nastavených kritérií výkopů a násypů

 • Možnost automatického vybalancování výkopů a násypů

 • Speciální manažer pro řízení vlastnosti zemních těles

 • Popisky pohybu hmot

Podélné a příčné řezy:

 • Vytváření podélných profilů a příčných řezů z povrchů, z prvků výkresů i textového (psaného profilu) předpisu

 • Funkce rychlý profil s provázáním situace v řezu a profilu s jeho grafický znázorněním

 • Vytváření bodů a 3D křivek z podélných profilů

 • Výpočet objemů profilovou metodou

 • Digitalizace podélných profilů a příčných řezů

 • Analýzy pohybu hmot (MassHaul)

 • Výstupy pro tisk do pracovních rozvržení

Návrh dopravních staveb:

 • Vytváření koridorů dopravních staveb

 • Simulace průjezdů vozidel (funkce Auto Path)

V případě Vašeho zájmu o předvedení tohoto produktu nás neváhejte kontaktovat.

Najdete nás v Teplicích, Praze, Sokolově ale i v Ostravě...

Při naší práci využíváme naše více než 25 leté zkušenosti z oboru fotogrammetrie, projektování liniových staveb nebo například báňského projektování.

- Letecké práce

- Školení a Webináře

- 3D modelování

- Software

- Pozemní laserové skenování

- Sběr dat

- Technická podpora

- Podpora báňských činností

...

Dr. Vrbenského 2874/1

415 01 Teplice

Czech Republic

email: info@datasystem.cz

Tel: +420 417 570 985,

         +420 417 538 583,

         +420 417 536 272.

 • Facebook
 • LinkedIn - Bílý kruh
 • YouTube

© 2021 by Team Data System, s.r.o.