top of page
cpc.png

Společnost Carlson Software Inc. má ve své nabídce také dvě aplikace pro práci s výsledky UAV snímkování. Carlson Photo Capture je primárně určený pro aplikaci fotogrammetrické metody obrazové korelace leteckých snímků pořízených UAV. Práce v tomto programovém systému probíhá v přehledném cloudovém prostředí, kdy po zadání leteckých snímků a vlícovacích bodů proběhne vedle vytvoření mračen bodů a leteckého ortofoto snímku i například povrch terénu vyčištěný od nadzemních objektů s možností jeho následného použití v návazných aplikacích. Cena tohoto řešení je závislá na počtu zpracovaných snímků.

CPC3.png
CPC2.png

V případě Vašeho zájmu o předvedení tohoto produktu nás neváhejte kontaktovat.

Carlson-Logo-with-tag-colorNTxx_edited.j
bottom of page