top of page

Carlson Hydrology

Programových systémů pro design vodohospodářských staveb je na našem trhu více. S většinou z nich jsme se za svou  25 - letou existenci setkali a měli možnost je nejen vyzkoušet, ale i úspěšně nasadit pro vytvoření našich vlastních projektů. Avšak nedávný a prudký rozvoj technologií, zejména v oblasti pořizování dat, nás přiměl vyzkoušet, úspěšně využít a posléze začít nabízet nejmodernější software z dílny americké společnosti Carlson Software, Carlson Hydrology.

Základní informace:

Každý modul Carlson je doprovázen plnohodnotným prostředím CAD, uživatel je tak schopen, vytvářet standardní CAD entity, pracovat v hladinách a vytvářet výkres pomocí managera pro správu projektu

Body:

 • Každý modul Carlson obsahuje speciální menu pro práci s bodovými entitami

 • Import/export bodů do projektu z nejrůznějších formátů

 • Konverze různých formátů dat

 • Práce se skupinami bodů

 • Vytváření reportů a tabulek

Programový systém Vám dodá všechny nástroje, které pro svou práci potřebujete.

 

Analýza povodí

 • rozdělení oblasti na jednotlivá subpovodí

 • vykreslení hlavní proudnice v jednotlivých subpovodích

Výpočet odtokových poměrů jak v extravilánech, tak intravilánech

 • výpočet pomocí metody CN křivek nebo pomocí odtokového koeficientu

 • eliminace lokálních depresí

 • povodí „nad bodem“ a „nad linií“ – lokální povodí

 • nejvyšší a nejnižší body v povodí

 • šipky sklonů

 • trasování odtoku

 • sub-povodí podle typu území

- Špičkový průtok – grafickou (SCS) a racionální metodou

- Čas koncentrace – metodami SCS, TR-55 a racionální metodou

- Výpočet rovnice univerzální ztráty půdy

- Tvorba a kreslení hydrogramů

- Dynamická a interaktivní úprava parametrů nádrže – svahování, výška dna, retenční kapacita

- Export topologie do programů HydroCAD a HEC-RAS a následný export výsledků zpět do Carlson Hydrology

- Dynamické kreslení potrubí v profilech, plánech a 3D

 

Tento modul lze použít jako nadstavbu programového systému  AutoCAD, AutoCAD Civil 3D nebo ho lze použít úplně samostatně. Modul Hydrology je automaticky dodáván spolu s programovým systémem IntelliCAD  a to znamená, že už nepotřebujete, žádný další software. Při instalaci máte možnost si zvolit softwarovou platformu.

hraz2.png
nadrz2.png

V případě Vašeho zájmu o předvedení tohoto produktu nás neváhejte kontaktovat.

Carlson-Logo-with-tag-colorNTxx_edited.j
bottom of page