top of page

Surface Mining

Povrchové dobývání užitkových surovin

Modul Surface Mining čerpá při své práci z údajů, které mu poskytuje modul Geology ten však není podmínkou.

Nabízí báňskému projektantovi (specialistovi dlouhodobé nebo krátkodobé přípravy výroby) kompletní sadu nástrojů pro jeho práci.

Při pořízení tohoto mocného nástroje báńského projektanta záleží jen na tom, jaké stávající softwarové vybavení se v jeho projekční kanceláři nabízí. Carlson sw nabízí kromě báňských či geologických softwarů i další zajímavé produkty. Jedná se hlavně o programy s funkcionalitami pro přípravu dat pro projektování. Tím je myšlena např. možnost vektorizace naskenovaných papírových mapových podkladů, převod výkresů v pdf formátu do vektorové podoby, vytvoření 3d výkresů z 2D výkresových podkladů či zpracování bodového mračna z laserového skenování pro další projekční práce.

Základní informace

Každý modul Carlson je doprovázen plnohodnotným prostředím CAD, uživatel je tak schopen, vytvářet standardní CAD entity, pracovat v hladinách a vytvářet výkres pomocí managera pro správu projektu

Body:

  • Každý modul Carlson obsahuje speciální menu pro práci s bodovými entitami

  • Import/export bodů do projektu z nejrůznějších formátů

  • Konverze různých formátů dat

  • Práce se skupinami bodů

  • Vytváření reportů a tabulek

Další informace:

Surface Mining nabízí možnost vytvořit model postupu lomu na jeho dobývací i zakládací straně, jak z dlouhodobého, tak z krátkodobého pohledu.

Disponuje funkcemi pro zadání okrajových podmínek, tedy parametrů dobývacích (zakládacích) horizontů, kdy společně s použitím geologických dispozic a stavu reliéfu stávajícího terénu je možné vytvořit predikční model postupu lomu např. až do ukončení jeho životnosti. S přidáním takových parametrů, jako je výkonnost dobývacích zařízení (nebo technologických celků), počtu směn, předpokládaných oprav nebo revizí dobývací techniky (odstávek) je možné vytvořit kompletní model rozvoje lomu včetně rozpadu jeho výkonů do jednotlivých časových úseků s rozpadem kubatur do kategorií podle geologického modelu.

survey2.png
survey3.png

Mezi dalšími funkcemi stojí za zmínku návrh rozmístění vrtů plošného clonového odstřelu, kdy výstupem je vrtné schéma nebp zadání pro vrtnou soupravu řízenou GPS navigací (např. ATLAS COPCO).

survey_4.png
survey.png
survey1.png

Vedle tohoto predikčního - globálního modelování tento software nabízí funkce pro operativní krátkodobé báňské projektování. Nástroje pro vytváření výškových a hloubkových figur těžebních strojů včetně např. spojovacích cest z dobývacího řezu na řez (tzv. sjížďáky).

Disponuje balíkem funkcí pro výpočet a návrh automobilové dopravy na lomu, kdy výpočet respektuje topografické poměry na zájmové lokalitě s tím, že využívá databáze dumperů i těžebních zařízení (lopatových rypadel).

survey5.png
minig.png
minig.png

V případě Vašeho zájmu o předvedení tohoto produktu nás neváhejte kontaktovat.

Carlson-Logo-with-tag-colorNTxx_edited.j
bottom of page