top of page

Základní popis modulů software Carlson

Firma Carlson Software Inc. byla založena v roce 1983 v Maysville v Kentucky (USA) a zabývá se vývojem software pro 2D a 3D projektování, vyvíjí profesionální sady nástrojů pro projektování liniových staveb, zpracování geografických dat, projektování těžby nerostných surovin a vytváření geologických modelů nebo sledování pohybu hmot na staveništi. Mimo jiné se tato firma podílí i na vývoji hardware pro sběr dat (totální stanice, robotické stanice, systémy GNSS, machine control aj.).
 

Software Carlson je navržen profesionály pro profesionály a vývojáři se snaží, aby automatizační nástroje byly co nejpohodlnější a nejjednodušší pro práci.
 

Carlson Civil obsahuje širokou paletu nástrojů, kterou využijí ti, kteří pracují s geografickými daty a digitálními modely terénu.

K základním funkcím patří vytváření podélných profilů a příčných řezů z povrchů, výpočet objemů, návrh liniových staveb a mnoho dalších funkcí. Carlson Civil dále umožňuje svým uživatelům pracovat s pokročilými nástroji pro vytváření a editaci povrchů terénu (DTM) s vazbou na jejich dalších využití.
 

Každý modul Carlson obsahuje speciální menu pro práci s bodovými entitami, import/export bodů do projektu z nejrůznějších formátů, práci se skupinami bodů atd.
 

Carlson Point Cloud Basic účinný a efektivní software pro práci s mračny bodů.
Mezi základní funkce software patří načtení mračen bodů z různých formátů, vytváření bodů a hran
terénu pro následné efektivní projektování. Mezi základní funkce patří například možnost výpočtu
objemů, vytvářet podélné profily, příčné řezy a vrstevnice.

Carlson Hydrology je navržen jako speciální nástroj pro práci v oblasti navrhování vodohospodářských staveb, je vhodný pro výpočet odtokových poměrů s využitím racionální metody nebo CN křivek.
 

Carlson Survey program pro geodézii, který je navržen tak, aby usnadnil uživateli snadný přechod z terénu do kanceláře a naopak. Uživatel ho využije ke zpracování dat z terénu až po vytvoření 2D výkresů, nebo 3D modelu povrchu včetně výpočtu objemů. Modul Survey dále obsahuje "automatizační" nástroj Field to Finish, který je určen pro vytváření pasportů a map velkých měřítek. Uživatel může v tomto modulu využít i editor pro zpracování měřených dat z terénu.
 

Carlson CADnet je výborný pomocník při práci s dokumenty, jakou jsou například PDF soubory, rastrové obrázky anebo skeny map, které potřebuje uživatel digitalizovat. Umožňuje vytvářet CAD objekty pomocí funkce rastrového přichycení, vektorizovat a upravovat rastrové obrázky, extrahovat text z rastru, převod PDF souborů do DWG včetně textů, šraf a vytvářet 3D PDF prezentace z výkresů. Uživatel, který pracuje v BIM, využije tento software pro import modelu BIM (dveře, okna, střechy),
export vytvořených povrchů do BIM pomocí IFC souborů.

 

Carlson GIS je softwarový balíček pro přípravu, zpracování a sběr dat pro GIS systémy.

V případě Vašeho zájmu o tento software si neváhejte požádat o zaslání zkušební verze.

carlson 2021.jpg
bottom of page